Västmanlands Nämndemannaförening

Välkommen till Västmanlands Nämndemannaförening (VNF)

VNF är för nämndemän i Västmanlands Tingsrätt samt Förvaltningsrätten i Uppsala. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
VNF har som ambition att erbjuda information, föreläsningar och studiebesök som rör vårt verksamhetsområde.
VNF bevakar lokala frågor och för dialog med lagman i frågor som bland annat rör vår arbetsmiljö.
VNF är ansluten till Nämndemännens Riksförbund (NRF), via vilken vi kan vara med och påverka viktiga frågor för oss nämndemän på nationell nivå.
Välkommen som medlem! Klicka på Medlem i menyn.

Kontaktpersoner:

Håkan Ax, email hidden; JavaScript is required

Birgitta Carlstedt, email hidden; JavaScript is required

I medlemsavgiften ingår prenumeration på tidningen Nämndemannen. Tidningen kan även läsas digitalt på Riksförbundets hemsida och distribueras till nämndemannarumet.

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!