Västmanlands Nämndemannaförening

Västmanlands nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Håkan Ax

hakan_ax@msn.com
  • Kassör

Birgitta Carlstedt

birgitta_carlstedt@hotmail.com
  • Sekreterare

Marita Karlsson

marita@hotmail.com
  • Ledamot

Michael PB Johansson

johanssonmichaelpb@gmail.com
  • Ledamot

Fredrik Karlsson

fredrik.karlsson@live.se
  • Ersättare

Margareta Lundell

8600pettersson@gmail.com
  • Ersättare

Fredrik Bertilsson

fredrik@evenkeel.se

Revisorer

Sture Larsson

stureaxellarsson01@gmail.com

David Sharp

davisharp@gmail.com

Linnéa Söderqvist

linnea@viasolvo.se

Valberedning

Inga Bröms (sammankallande)

inga.broms@moderat.se

Roger Pistol

roger.pistol@gmail.com