Västmanlands Nämndemannaförening

Bli medlem

Fördelar med att vara medlem

Genom att vara medlem i Västmanlands nämndemannaförening (VNF) har man
möjlighet att delta i olika aktiviteter som anordnas av VNF.
Föreläsningar, studieresor, studiebesök som ett led i
kompetensutvecklingen och att växa i sin nämndemannaroll.

Som medlem i VNF är du automatiskt medlem i Nämndemännens Riksförbund, NRF, som arbetar med att;

Bevaka frågor som rör oss nämndemän
Jobbar för att avskaffa halvdagsarvodet
Ger ut tidningen Nämndemannen. Den går idag till alla nämndemän, men
med största sannolikhet kommer den i fortsättningen gå till endast medlemmar.
Anordnar utbildningsresor och har varit till bl.a. St:Petersburg och Kina
Jobbar för att ett inläsningsarvode ska införas för nämndemän i hovrätten

Västmanlands nämndemannaförening VNF:

Anordnar föreläsningar lokalt
Anordnar studieresor
Bevakar lokala frågor som rör vårt verksamhetsområde
Har dialog med yrkesverksamma- motpart i diskussioner

Västmanlands nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem!