Västmanlands Nämndemannaförening

Oktobermöte 2019

På föreningens oktobermöte den 29 hade vi bjudit in Sven-Erik Alhem,
fd överåklagare och numera samhällsdebattör som höll ett föredrag på
under temat ”Har vi den rättssäkerhet vi förtjänar i Sverige ?”
Under nära två timmar diskuterade föreningens nämndemän utifrån
Sven-Erik,s synpunkter och frågor.
Många inlägg gjordes i diskussionen som kom under kvällen! Kvällen
avslutades med smörgåstårta vilket var uppskattat!