Västmanlands Nämndemannaförening

Studiebesök hos tullen vid Arlanda

Lördagen den 10 september var Nämndemannaföreningen i Västmannaland på
studiebesök vid tullen på Arlanda. Där berättade Stefan Rydell,
gruppchef för en gränsskyddsgrupp, genom ett pärlband av historier hur
man arbetar man med kontroller av passagerarflödet. Exemplen visade på
typiska beteendemönster hos dem sysslar med sk kroppssmuggling av
narkotika som dels kan upptäckas under resans gång, dels kan upptäckas
genom spaning eller tips från tullverksamhet i andra länder. Spaningen,
också kallad selekteringen, sker genom att följa vissa resrutter och
bokningar som kan leda ner till individnivå.
Intressant för oss som inte har varit med i något rättsfall rörande
smuggling var att tullen har fullständig undersökningsplikt. Det innebär
att de har hand om ett ärende fram till att en åklagare tar över. Vi
kunde höra att det fanns vissa revirdiskussioner med polisen.
Även när det gäller postförsändelser gäller spaning och ett tränat öga.
Tramadol är idag det vanligaste läkemedlet som fångas upp vid
varuundersökning, men Viagra kommer också högt upp på listan.
Resurserna är begränsade. I samband med inträdet i EU och uppkomsten av
en inre gräns lades många tullkontor ner. Det innebär att Arlanda täcker
upp ett stort geografiskt område och kommer till Västerås bara när de
blir inringda. Anslagen har med åren urholkats och inte täckt
lönestegringar, inte ovanligt inom offentlig verksamhet, vilket har
resulterat i färre anställda. Främst tycktes det påverka spaningen och
bemanningen vid hamnarna.
Som nämndeman blir man upprörd över att samma person tycks fångas upp
och dömas gång på gång utan att upphöra med sin smugglingsverksamhet.
Utländska medborgare som vet var gränserna går mellan fängelsestraff och
böter, anpassar sig därefter och struntar att betala böter och BOF.
Mycket intressant studiebesök och vi hoppas att fler nämndemän följer
med på nästa!