Västmanlands Nämndemannaförening

Den 18 september 2012 fick vi förmånen att göra studiebesök hos Statens
Kriminaltekniska Laboratorium – SKL – i Linköping. 16 intresserade
medlemmar äntrade den abonnerade bussen, och färden startade kl. 9 från
Västerås. Efter den c:a 20 mil långa resan var vi framme vid restaurang
Brigaden lagom för att inta en stärkande lunch.

Kl. 13 togs vi emot av Maria Lindstam och förevisningen började.
Tillsammans med kollegan Cecilia Gullman fick vi en övergripande
genomgång av SKL organisation. SKL lyder direkt under Rikspolisstyrelsen
De 320 anställda är fördelade på olika avdelningar, vilka sysslar med
allt från droganalys, vapenprov, DNA, fingeravtryck till vaktmästeri.
Som kuriosa nämndes också att författarinnan Astrid Lindgren arbetat som
sekreterare åt den legendariske kriminalteknikern Harry Söderman.
Därifrån fick hon impulsen att skriva om ”Mäster-detektiven Kalle
Blomkvist”.

Efter genomgången indelades vi i två grupper och vi leddes på en
spännande rundvandring i SKL lokaler, som numera är inrymda i nerlagda I
4 lokaler. Under vandringen fick vi t.ex. se hur man praktiskt tar fram
fingeravtryck, DNA och mycket mer. Hela besöker tog dryga två och en
halv timme och var värt varje minut. Vi tackar Maria och Cecilia för
kunnig guidning.

Efter besöker satt det bra med en kopp kaffe och en bulle. Återresan
startade och vi var tillbaka i Västerås c:a 18:30 många erfarenheter och
intryck rikare.

Sten Helleng

Entrén till SKL.


Marie Lindstam.

Material för spåranalys

Vattentank för provskjutning.